Nya varianter av lärarutbildningen ska införas

KORTNYTT. Ämneskurser som kombineras med KPU och påbyggbara kurser för skolpersonal ska införas för att fler ska bli lärare. Uppdraget från regeringen ges nu till sju lärosäten i Sverige.

Nu får sju universitet och högskolor i uppdrag av regeringen att ta fram effektiva utbildningsvägar som leder till lärarexamen och förskolelärarexamen. Det är Umeå universitet som ska leda uppdraget. De andra universitet som deltar är Göteborg, Stockholms, Linköping, Karlstad och Malmö, samt Högskolan i Dalarna. De ska redovisa uppdraget 1 mars 2022. 

Läs mer: Nya regler ska få fler in på högskolan

Tanken är att de ska ta fram metoder som bedömer reell kompetens samt testar dem. De ska även ta fram ämneskurser som kan kombineras med kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Detta ska vara till för de studenter som saknar en del av ämnesstudierna som krävs. 

Login