Nya ledamöter till lärosätenas styrelser – flera politiker och gd:ar

STYRELSE. Nu har regeringen utsett totalt 238 ledamöter till styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor. Bland namnen finns flera generaldirektörer och politiker.

Universitetsstyrelserna, lärosätenas högsta beslutande organ, ska ansvara inför regeringen för att verksamheten bedrivs effektivt och redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

Under onsdagen blev det klart vilka nya ledamöter som har blivit förordnade i universitetsstyrelserna runt om i landet. Det gäller 30 statliga lärosäten.

– Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation, och då är det viktigt att styrelserna vid lärosätena består av ansvarstagande, kunniga och modiga personer. Jag vill önska ledamöterna lycka till med sina uppdrag, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande. 

Login