Ny forskningsledare på SNS

Thérèse Lind är ny forskningsledare på SNS. Hon kommer att arbeta med SNS forskningsprojekt om hållbar samhällsbyggnad, integration och framtidens vård.

Mattias Croneborg

Thérèse disputerade i våras vid Linköpings universitet med en avhandling inom beteendeekonomi. Hon kom först i kontakt med SNS under Job Market, den mötesplats som SNS arrangerar i december varje år där arbetsgivare får träffa disputerande nationalekonomer från hela Sverige. 

– Jag tycker SNS är en fantastisk plattform som ger forskare en stor möjlighet att nå ut med sina slutsatser till media, beslutsfattare och näringsliv. Det är en ovärderlig verksamhet som jag gärna vill bidra till. Jag älskar också att läsa och lära mig om nya samhällsutmaningar och forskningsrön, något jag har haft turen att få göra som doktorand och nu även som forskningsledare, kommenterar Thérèse Lind i ett pressmeddelande. 

Thérèse egen forskning ligger i det gränsland mellan psykologi och nationalekonomi som kallas beteendeekonomi. Hennes doktorsavhandling handlar bland annat om skillnaderna mellan kvinnors och mäns ekonomiska kunskaper. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget