Nordmark (S) förnyar utbildningsavtal utanför LOV

ARBETSMARKNADSUTBILDNING. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har förnyat avtal om arbetsmarknadsutbildningar med Utbildning Nord utanför LOV-systemet (Lagen om valfrihetssystem). Samtidigt står privata utbildningsföretag står utan uppdrag efter Arbetsförmedlingens nedskärningar. 

I veckan skrev arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på ett samarbetsavtal med Utbildning Nord. Utbildning Nord – som formellt heter Stiftelsen Nordkalotten – och som driver yrkesutbildningar i Övertorneå. År 1991 blev Utbildning Nord en statlig stiftelse.

Avtalet gäller fram till 2023 och innebär att Sverige åtar sig att finansiera 145 utbildningsplatser per år med möjlighet att beställa ytterligare platser vid behov. Det totala antalet utbildningsplatser som stiftelsen levererar är ca 300 platser per år. 

– Det här utbildningssamarbetet började på sextiotalet med att nordkalottområdet behövde arbetskraft till nya näringar. Jordbrukssektorn minskade och det kom en industrisektor och turistsektor som behövde utbildad arbetskraft, säger Birgitta Jysky, chef för intern service på Stiftelsen Nordkalotten, till Altinget.

Login