Myndighetschef avgår

NAMN. Direktören och chefen för Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) avgår. Nyligen kom också en myndighetsanalys av ÖKS med kritik om att myndigheten har bristande rättssäkerhet. 

I mars 2014 tillträdde Hans Göran Åhgren som ny direktör och chef för ÖKS. Innan det har han bland annat arbetat vid Transportstyrelsen och justitiedepartementet.

I början av maj i år ansökte Hans Göran Åhgren först om tjänstledighet från ÖKS. Men nu har Åhgren begärt att få avgå från posten som myndighetschef.

– Monica Vestin är vikarierande myndighetschef fram till den 31 juli, säger Tove Kullenberg, pressekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S), till Altinget.

Kritik mot ÖKS

I slutet av april presenterade Statskontoret sin myndighetsanalys av ÖKS. Där konstaterades flera olika brister i verksamheten och Statskontoret anser att det medför risker för effektiviteten, rättssäkerheten och kvaliteten. Därför föreslår de att utbildningsdepartementet ska följa upp detta.

Hur kommer ni följa upp arbetet på myndigheten? 

– Utbildningsdepartementet följer upp myndighetens arbete löpande, bland annat genom myndighetsdialoger. Nästa myndighetsdialog planeras till direkt efter sommarsemestrarna, svarar Tove Kullenberg.

Forrige artikel Studenthälsan når inte ut till studenterna Studenthälsan når inte ut till studenterna Næste artikel Malmö stad ansöker om treterminssystem på prov Malmö stad ansöker om treterminssystem på prov