Utbildningsmyndighet får svidande kritik av Statskontoret

GENOMLYSNING. En muntlig kultur som riskerar rättssäkerheten och haltande digitalisering. Det är en del av den kritiken som Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) får av Statskontoret.

Regeringens uppdrag till Statskontoret, att göra en myndighetsanalys av ÖKS, är nu klart. Till ÖKS kan man vända sig för att överklaga beslut från CSN om studiemedel och stöd.

Myndigheten är högsta instans, vilket gör att beslut från ÖKS inte går att överklaga samt att besluten ska vara vägledande för CSN. Vid ÖKS arbetar drygt 17 personer.

Statskontoret riktar kritik mot flera olika delar av myndighetens verksamhet.

Login