Myndigheters efterlevnad av barnkonventionen ska granskas

Riksrevisionen ska granska hur barnkonventionen följs ”efter indikationer på att den inte efterlevs i Sverige”. Särskilt fokus ska ligga på skolsektorn.

”Sverige har åtagit sig att följa barnkonventionen. Men flera utredningar pekar på att myndigheter och andra rättstillämpare är osäkra på hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpas”, menar riksrevisor Helena Lindberg.
”Sverige har åtagit sig att följa barnkonventionen. Men flera utredningar pekar på att myndigheter och andra rättstillämpare är osäkra på hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpas”, menar riksrevisor Helena Lindberg.Foto: Johan Nilsson/TT
Rebecka Prahl

Granskningen kommer främst rikta in sig på skolsektorn, där rapporter indikerat brister i efterlevnaden av lagstiftningen.

Barnkonventionen slår bland annat fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barnets bästa ska beaktas i beslut som rör barn och att alla barn har rätt till utveckling och utbildning.

Konventionen antogs i Sverige för 30 år sedan och 2018 röstade riksdagen ja till regeringens förslag om att göra barnkonventionen till lag. Lagen började sedan gälla 2020.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.