MP: Landstinget kan vända trenden för studenterna

DEBATT. Landstinget kan vända trenden med ökande psykisk ohälsa hos studenterna. Men vi behöver bygga ut vården, skriver Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting, och Hanna Bergwall (MP), landstingskandidat och student.

Susanne Nordling (MP)
oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting
Hanna Bergwall (MP)
landstingskandidat och student
 
Mer fokus på prestation, en större osäkerhet om framtiden och ökad individualisering. Det finns många förklaringar till den ökande psykiska ohälsan bland studenter. Men med förebyggande mental styrketräning, lättillgänglig kvalitativ hjälp på nätet och snabb kontakt med sjukvården kan vi vända trenden.

Svårt pussel att få ihop

Är du ung, kvinna och bor i Stockholm? I så fall är sannolikheten hög för att du mår psykiskt dåligt, enligt Folkhälsomyndigheten. Viss typ av psykisk ohälsa drabbar särskilt studenter. En studie gjord av studentkåren i Uppsala visar att hälften av studenterna lider av psykisk ohälsa. I takt med att samhällets prestationskrav ökat, samtidigt som fokus läggs på självförverkligande och att bygga ett personligt varumärke, går allt fler studenter in i väggen, eller drabbas av andra psykiska besvär. Pressen att prestera på topp på tentor, engagera sig i kårliv och extrajobb, som ser bra ut på CV:t, och samtidigt ofta oroa sig över ekonomi och boende är ett svårt pussel att få ihop.

Landstinget kan vända trenden

Komplexa problem har inga enkla lösningar, men vi i Miljöpartiet tror att Stockholms läns landsting kan vara med och vända trenden. Den bästa långsiktiga åtgärden är att arbeta förebyggande. Vi vill erbjuda undervisning i mental styrketräning redan i grundskolan. För den som är äldre vill vi också att landstinget bygger ut ett kvalitativt utbud av vetenskapligt baserade nätkurser som ger möjlighet för individen att lära sig att ta hand om sin mentala hälsa. Ofta handlar det om att lära sig att hitta balans, att ta sig tid för återhämtning och att öka förståelsen för livets olika stadier.

Bygg ut

Miljöpartiet vill dessutom bygga ut internetpsykiatrin och göra det möjligt att enkelt chatta med en terapeut på nätet. För de studenter som behöver träffa en terapeut öga mot öga ska vårdcentralen bygga ut sin psykiatriska kompetens och snabbt kunna erbjuda behandling.

Samhällsbärare måste få hjälp

Alla studier visar att tidig hjälp är mest effektiv, det minskar individens lidande och på sikt också samhällets kostnader. Även om målet är att färre ska bli sjuka, så måste också den psykiatriska öppen- och slutenvården få resurser att ta emot dem med större vårdbehov.

Vi måste omgående se och satsa medvetet på studenters psykiska hälsa. Morgondagens samhällsbärare måste få hjälp nu. Det är det enda hållbara.

Forrige artikel "Vi kräver en nationell flytta hemifrån-garanti för unga" Næste artikel S: Stoppa vinstjakten i skolan och rösta rätt i dag S: Stoppa vinstjakten i skolan och rösta rätt i dag
Kommunutredningen: Akut brist på arbetskraft i kommunerna

Kommunutredningen: Akut brist på arbetskraft i kommunerna

KRIS. Den omtalade Kommunutredningen kom i onsdags och föreslår bland annat nedskrivna studielån för att lösa problemen med kompetensförsörjning. Alla partier uppges stötta förslaget eftersom "problemet växer".