Miljonsatsning för praktiknära forskning

FORSKNING. Fyra svenska universitet och högskolor ska bedriva praktiknära skolforskning i samverkan med kommuner och skolor inom ramen för ett försöksprojekt och en utredning tillsätts för att stärka samverkan mellan huvudmän och akademi.

Universiteten i Karlstad, Göteborg, Umeå och Uppsala får i regeringsuppdrag att initiera forskningssamarbeten tillsammans med kommuner och skolor som ska bedrivas i skolor och klassrum. Satsningen är en del i att stärka den vetenskapliga grunden för skolan. Dessutom tillsätter regeringen en utredare som ska se över hur samverkan kring praktiknära forskning kan stärkas. 

– Sverige har legat efter när det kommer till att koppla ihop den senaste skolforskningen med själva undervisningspraktiken och lärarnas dagliga arbete. Det måste vi ändra på. På samma sätt som vi förväntar oss att en läkare ställer diagnos och ordinerar medicin utifrån den senaste kunskapen så ska den undervisning som barn och elever möts av i skolan vara vetenskaplig grundad, kommenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

– Detta är helt i linje med vad Uppsala universitet efterfrågade inför forskningspropositionen, en satsning på praktiknära forskning skolan motsvarande den kliniska forskning som finns inom vårdområdet. Det är glädjande att regeringen lyssnat på detta, säger rektor Eva Åkesson.

Login