Medan du låg i hängmattan hände detta i skolpolitiken

SUMMERING. Åldersgräns på högskoleprovet, nya stora utredningar, ny timplan och ytterligare en lärarkategori. Altinget har sammanfattat vad politikerna gjorde medan du låg i hängmattan i sommar.

Liberalerna presenterar ett förslag om att anställa 18 000 lärarassistenter i skolan. Det ska inte krävas någon mer utbildning än gymnasieexamen och ska kunna underlätta för lärare administrativt och i klassrummet. Liberalerna vill finansiera det genom ett riktat statsbidrag. De vill även införa en lärarkategori som heter huvudlärare. 

Sju universitet får i uppdrag av regeringen att hitta nya sätt att läsa lärarutbildningen. Bland annat genom ämneskurser som kombineras med kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). De som redan jobbar inom skolan ska kunna läsa påbyggbara kurser för att bli legitimerade lärare. 

Läs mer om de nya utbildningsvägarna.

Login