Malmö Högskola blir universitet

FORSKNING. 1 januari 2018 får Malmö Högskola universitetsstatus och tilldelas 90 miljoner kronor årligen för utbildning och forskning.

Malmö Högskola ansökte redan 2002 om att bli universitet och som Altinget tidigare rapporterat om blev det i juni klart att regeringen planerade att ge skolan universitetsstatus, vilket innebär att de får ett generellt tillstånd att bedriva forskning och utbildning på forskarnivå. Helene Hellmark Knutsson lyfter fram högskolans satsningar inom humaniora som viktiga. Beslutet är en del av regeringens plan att stärka Sverige som konkurrenskraftig utbildnings- och forskningsnation. 

LÄS MER: Hellmark Knutsson vill stärka forskningskvaliteten

– Malmö högskola har en framstående position bland landets högskolor. Högskolans utbildning och forskning fokuserar på att lösa olika samhällsutmaningar, såsom jämlik hälsa, migration, framtidens skola, hållbara och smarta städer. Det är områden regeringen vill stärka. Genom att ge högskolan förutsättningar att utvecklas till universitet kan även tillväxt och utvecklingskraft i den växande Skåneregionen stärkas, kommenterar ministern i ett pressmeddelande.

Login