Analys av 
Mattias Croneborg

Många välfärdsjobb långt ned på ungas önskelista

KOMMENTAR. Hälften kan tänka sig att jobba inom skolan och fyra av tio kan tänka sig ett jobb inom hälso- och sjukvården, basunerar SKL ut i ett pressmeddelande. Men utelämnar att sju av tio också kan tänka sig att jobba inom handeln.

Foto: Carin Wesström/Danderyds sjukhus
Mattias Croneborg

Intresset för välfärdens yrken är stort, skriver Sveriges kommuner och landsting, SKL, i ett pressmeddelande och hänvisar till en rapport som organisationen nyligen släppt. Rapporten utgår från en webbenkät där man frågat unga, 15-24 år, om deras syn på olika yrken. Få kan ha undgått debatten om att SKL, och många med organisationen, anser att skola, vård och omsorg behöver behöver många nya anställda de kommande åren. Den som läser SKL:s pressmeddelande kan få intryck att saken är biff. Men alla siffror måste sättas i relation. I detta fall är valen av yrke där man kan tänka sig att jobba inte ömsesidigt uteslutande, utan den tillfrågande kan välja flera alternativ. 

För unga män är det första välfärdsyrket på listan "skola" som kommer först på femte plats och då är inte listan heltäckande, se graf. 

Lägg därtill att välfärdsjobben inom kommuner och regioner står för närmare en fjärdedel av sysselsättningen (1,2 av 5,1 miljoner). Ju fler anställda det är inom en bransch desto större intresse krävs för att framöver upprätthålla nuvarande nivå på sysselsättning. Av siffrorna att döma lär "film och tidningar" knappast ha svårt att rekrytera det modesta behov som spås de kommande åren. 

Dokumentation

Om undersökningen

Studien bygger på resultat från en webbenkät som drygt 1000 ungdomar mellan 15 och 24 år besvarade. Undersökningen genomfördes av Ungdomsbarometern under april 2019 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.


Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00