M: Fribelopp hindrar studenter från jobb

DEBATT. Att i ett första steg höja fribeloppet är bra politik. Men på sikt bör fribeloppsgränsen slopas, skriver fem riksdagsledamöter från Moderaterna.

 Ett jobb vid sidan av studierna ger inte bara en extra peng i plånboken. Det resulterar också i värdefull arbetslivserfarenhet och bidrar till att trygga vår gemensamma välfärd genom höjda skatteintäkter. Med tanke på de stora samhällsekonomiska nyttorna av att fler arbetar under studietiden kan det verka självklart att även politiken skulle göra sitt yttersta för att uppmuntra en sådan utveckling. Så är dock inte fallet.

Fribeloppets utformning orsakar särskilt huvudbry för studenter under årets sommarmånader. Trots att uppehållet i studierna inte berättigar till studiestöd räknas lönen från sommarjobbet in i fribeloppet. Det innebär i många fall en svår avvägning för studenter som måste jobba för att hålla sig flytande samtidigt som de riskerar att passera fribeloppsgränsen. En översyn av fribeloppets utformning behövs därför för att underlätta för studenter som försöker klara sin vardag ekonomiskt.

Alliansen höjde fribeloppsgränsen i regeringsställning vid ett flertal tillfällen. Det möjliggjorde för fler studenter att våga ta ett första steg in på arbetsmarknaden. Efter snart fyra år av rödgrön passivitet är det dags att stärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt för fler studenter att jobba extra. Moderaterna vill därför höja fribeloppet från 170 000 kronor till 200 000 kronor per år.

Login