M: Dags för MP att släppa tyglarna på studenterna

SLUTREPLIK. Miljöpartiet och Socialdemokraterna måste sluta vurma förmyndarstaten. Det är dags att slopa fribeloppsgränsen och låta studenterna jobba, skriver fem riksdagsledamöter från Moderaterna i en slutreplik till Miljöpartiet.

Av: Edward Riedl (M)
Riksdagsledamot Västerbottens län
Maria Plass (M)
Riksdagsledamot Västra Götalands län
Jenny Petersson (M)
Riksdagsledamot Hallands län
Sofia Fölster (M)
Riksdagsledamot Stockholms län
Tina Ghasemi (M)
Riksdagsledamot Stockholms län
 
Elisabet Knutssons och Miljöpartiets likgiltighet inför ungas slit är högst anmärkningsvärd. I de rödgrönas Sverige ska arbete alltid bestraffas mer än det uppskattas – så även för studenter. Det är en skymf mot landets hårt arbetande unga.

Miljöpartiets förmyndarmentalitet är slående. Partiet antyder att ett avskaffande av fribeloppsgränsen skulle tvinga studenter till att arbeta mer än de förmår med resultatet att färre skulle ta examen. Det är en helt orimlig slutsats.

Frihetsreform för studenter

Genom att slopa fribeloppet skulle studenter ges större möjlighet än idag att kunna påverka sin egen privatekonomi. Var och en skulle ges frihet att själv bestämma hur mycket man kan och vill jobba med avstamp i sina unika förutsättningar och sin egen livssituation. Ett avskaffande av fribeloppsgränsen är därför inget annat än en frihetsreform som ökar studenters självständighet och egenmakt.

"Duger inte"

Elisabet Knutsson (MP) medger i sin artikel de stora samhällsnyttorna som ökad arbetslivserfarenhet hos unga innebär. Samtidigt motsätter sig hennes parti och Socialdemokraterna varje förslag som gör det mer lönsamt för studenter att jobba extra vid sidan av studierna. Det duger inte.

Vurmar förmyndarstaten

Ett slopande av fribeloppsgränsen behövs för att fler studenter ska klara sin privatekonomi och tidigt få in en fot på arbetsmarknaden. De rödgrönas vurmande för förmyndarstaten Sverige är förlegad och omöjliggör för hårt arbetande unga att förbättra sin ekonomiska situation. Det är hög tid för S och MP att släppa tyglarna på Sveriges studenter!

Forrige artikel MP: Värdera vård av psykisk hälsa lika högt som den fysiska MP: Värdera vård av psykisk hälsa lika högt som den fysiska Næste artikel "Regeringen har svikit Sveriges studenter"