Lärarutbildningen ska granskas av Riksrevisionen

KVALITET. Granskningen ska fokusera på regeringens detaljstyrning och den lärarutbildning som fungerar sämst, uppger Riksrevisionen.

Lärarutbildningen är den största utbildningen i landet och anordnas på 27 lärosäten. Under åren har den kritiserats. Statliga utredningar samt utvärderingar av lärarutbildningen har visat att studenterna ibland inte får de kunskaper som krävs för läraryrket.

Riksrevisionen ska nu granska en av de fyra olika typerna av lärarutbildningen, nämligen ämneslärarutbildningen. 

– Granskningen ska undersöka om lärosätena kan skapa bättre förutsättningar för en hög utbildningskvalitet. Dessutom kommer vi att titta på regeringens förhållandevis detaljerade styrning, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Login