L vill ha svar om regeringens förtroende för BEO

ANMÄLNINGAR. Efter att ett uppmärksammat fall hos Barn- och elevombudet (BEO) skapat debatt, vill Liberalerna nu ha svar på regeringens förtroende för myndigheten.

Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad har i en debattartikel föreslagit att lägga ner Barn- och elevombudet (BEO) som ligger under Skolinspektionen. Han hänvisar till att Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman nu driver ett fall till Högsta domstolen, som blivit friat i tidigare insatser.

Förtroende

Nu vänder han sig till utbildningsminister Anna Ekström (S) i en interpellation om BEO. Haddad frågar om regeringen och Ekström är medvetna om den kritik som riktats mot myndigheten.

"Vi kan inte notera några förslag som regeringen vidtagit i anledning av frågan om problemet med den anmälningskultur som brett ut sig i svensk skola, en kultur som innebär att elever och inte minst föräldrar hotar med anmälan eller genomför en anmälan", skriver Roger Haddad.

Han vill också få svar på om regeringen och Ekström fortfarande har förtroende för BEO Caroline Dyrefors Grufman. Och om regeringen kommer förändra något inom funktionen som BEO har i dag.

Kulturförändring hos BEO

Haddad skriver också att det krävs både lokala och nationella åtgärder för studiero och arbetsro i skolorna och fortsätter:

"Men det krävs också en kulturförändring bland föräldrar men också hos våra myndigheter, inte minst Barn- och elevombudet, som regeringen utser direkt."

Utbildningsministern ska svara på frågorna under interpellationsdebatten i riksdagen på torsdag.

Forrige artikel Altingets chefredaktör slutar Altingets chefredaktör slutar Næste artikel Skolverket ska öka kontrollen av likvärdighetsmiljarderna Skolverket ska öka kontrollen av likvärdighetsmiljarderna