Aktörer kräver nolltolerans och tydlighet för lärare

LÄRARMAKT. Lärare upplever gråzoner i vilka befogenheter de har att ingripa mot elever som stör studieron. Därför efterfrågas en översyn av lagar och en nolltolerans mot vissa beteenden.

Flera skolor i Sverige behöver öka sin trygghet och studiero, enligt Skolverkets undersökningar. Nu ges olika förslag på åtgärder. Skolverkets enhetschef för grund- och förskola, Ulrika Lindqvist anser att man måste involvera eleverna. Gemensamma ordningsregler ska därför tas fram tillsammans med eleverna och uppdateras kontinuerligt.

Jennie Gustafsson, förbundsordförande för Sveriges elevråd, förklarar att det inte bara är i klassrummet som tryggheten måste öka.

– Tryggheten måste också komma ut i korridorer, omklädningsrum och matsal. Annars kommer den otryggheten komma in i klassrummet.

Login