KU vill snabba på om meddelarskydd

DEMOKRATI. Det går trögt för justitieminister Morgan Johansson att komma med ett förslag om meddelarskydd för vård, skola och omsorg i privat regi. KU vill att regeringen snabbar på arbetet.

Justitiedepartementet uppger till Altinget att tidsplanen för ärendet är att "det bereds på Regeringskansliet". Den beredningen har hittills varit segdragen. 

Det var 2012 som en utredning tillsattes av den borgerliga regeringen. Utredningen blev klar ett ett år senare och föreslog att de som arbetar i offentligt finansierad men privat driven vård, skola och omsorg ska ha samma meddelarskydd som anställda i offentliga verksamheter. Det innebär bland annat att arbetsgivaren inte får efterforska vem det är som har lämnat uppgifter till media om arbetsplatsen eller företaget.

Utredningen leddes av Margareta Åberg och hennes förslag var att alla som är verksamma inom kärnverksamheten omfattas av lagen, även inhyrd personal. Däremot omfattas inte personer i företagsledande ställning av lagen.

Login