Kommunerna suktar efter statens pengar – men det lär kosta

KOMMENTAR. SKL vill att kommunsektorn ska få del av miljardöverskotten i statens finanser. Men det innebär minskat självbestämmande för kommunerna. Dagens uppdelning mellan stat och kommun är inte ändamålsenlig.

Lystna blickar kastas från olika håll på de goda statsfinanserna. Nu senast från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ordföranden Anders Knape vill att man ser den offentliga sektorn som en helhet, de goda statsfinanserna ska finansiera kommunsektorns underskott. SKL befarar att det annars blir onödigt stora besparingar i välfärden.                         

Det stora problemet för kommunerna är att de har svårt att höja intäkterna själva. Genomsnittliga skattesatsen är drygt 32 kronor i Sverige. Ökad skatt på arbete står inte högt på agendan, varken för kommunalråden eller politikerna i riksdagen. Samtidigt har kommunernas utgifter ökat till följd av fler pensionärer, barn och nyanlända. Även kommande år utgör demografin problem för de kommunala finanserna.

Då återstår pengar från staten. Redan i dag går var femte krona i statsbudgeten till kommunerna. Ska andelen öka måste annan statlig verksamhet prioriteras ned alternativt att överskottsmålet minskas. Det är det senare som SKL verkar vara på jakt efter.

Login