KD har klubbat ny skolpolitik – skolpoliser och fördubblad lön

PARTIPOLITIK. En ny skolpolitik har klubbats av KD. Den innehåller fördubblad lärarlön i utsatta områden och partiet vill knyta en polis till varje skola. Dessutom vill KD se krav på att elever ska sanera sitt eget klotter.

Vid Kristdemokraternas (KD) senaste partifullmäktige klubbades ett nytt utbildningspolitiskt program som ska drivas av partiet. Det är uppemot 72 förslag inom skolan som avhandlats.

Två förslag har sedan tidigare delat partiet och fått stort fokus. Det första är obligatorisk språkförskola från tre års ålder, som i grunden är ett gammalt Alliansen-förslag. Det röstades ner, men KD är villiga att utreda frivillig språkförskola från fyra års ålder.

Obligatorisk språkförskola från tre års ålder är med i januariavtalet och utreds just nu inom regeringen. KD:s skolpolitiska talesperson, Gudrun Brunegård, vill inte ge definitivt besked om de kommer rösta nej till förslaget.

Login