Debatt

Kakabaveh: Gamla Alliansen måste stoppa de religiösa friskolorna

DEBATT. Alla barn ska kunna känna sig som en del av det svenska samhället när de är i skolan. Jag vädjar till de gamla Allianspartierna att ställa sig bakom ett förbud mot religiösa skolor. Det skriver riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (-).

Foto: Denny Lorentzen och Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Amineh Kakabaveh (-)
Riksdagsledamot och ordförande för Varken hora eller kuvad (VHEK)

Förra veckan presenterade regeringens utredare sitt betänkande om hur konfessionella skolor ska kunna regleras. I utredningen finns ett förslag om att stoppa nya religiösa skolor, vilket också partierna bakom januariavtalet vill. Samtidigt framhåller utbildningsminister Anna Ekström (S) att hon och Socialdemokraterna egentligen velat gå längre och föreslå ett avskaffande av alla religiösa skolor. 

Mot barnens rättigheter

Förra månaden stängdes en skola i Göteborg efter att Skolinspektionen upprepade gånger pekat på ren vanskötsel. Lärare och skolledningspersonal har haft kopplingar till islamistisk extremism.

Skolinspektionen kan visa flera exempel på religiösa skolor som frångått skollagens krav om undervisning grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet, som haft könsapartheid och där elever pressats till att följa konservativa religiösa normer som strider mot barns rättigheter.

Rena vidskepelser

Jag har själv mött ungdomar, särskilt flickor, som berättat hur de på islamistisk skola fick lära sig rena vidskepelser. Hur de behandlats diskriminerande, hur de lärde sig att det aldrig är okej att leva som en ”svensk” tjej, att den svenska livstiden var smutsig; att skratta, äta, dricka, ha sex utanför äktenskapet och så vidare.

Om ett visst ämne är giftigt att arbeta med så ska politikerna förbjuda det, inte bara hindra nya fabriker från att använda det i sin produktion.

Amineh Kakabaveh (-)
Riksdagsledamot

De har blivit skrämda av att straffas i helvetet och av att dra skam över familjen och kulturen. De har fått lära sig att svenska tjejer och kvinnor är ”smutsiga”.

Politiker måste ta ansvar

Även om inte alla religiösa skolor gör sig skyldig till sådana kränkningar, så bidrar de till att förstärka segregationen, hedersförtryck och könsdiskriminering. Bland de unga jag möter berättar många för mig att de inte träffat barn med etnisk svensk bakgrund förrän i gymnasiet. Vi politiker måste ta ansvar för att bryta denna segregation och diskriminering av barn.   

Samarbete i riksdagen

Som riksdagens enda oberoende socialist röstar jag oftast mot borgerliga partier i voteringarna. Men det har inte hindrat att jag och politiker från de borgerliga partierna har kunnat samarbeta i arbetet mot religiöst förtryck och hedersförtryck. Liberala politiker som Nyamko Sabuni, Gulan Avci, Robert Hannah och Birgitta Ohlsson har gått i täten för kampen mot hedersförtryck. Annie Lööf har ofta visat sitt stöd för mitt eget arbete i frågan, precis som den kristdemokratiska ledamoten som Désirée Pethrus.

Moderaterna har på senare tid omprövat sin politik genom att till exempel skrota det segregerande EBO-systemet. De har också velat ha ett förbud mot religiösa symboler i skolan. Ulf Kristersson var som socialborgarråd i Stockholm engagerad i frågan om hedersförtryck.

Hedrande att byta åsikt

För tre år sedan framträdde jag på ett möte med den tidigare talmannen och moderata statsrådet Per Westerberg i Nyköping. Han berättade att han själv bytt åsikt i frågan om religiösa skolor, eftersom han såg hur dessa isolerade grupper från samhället. Westerberg är ett exempel på politiker som har förstått vidden av de problem som segregationen skapar, särskilt för kvinnor och barn, och det hedrar en politiker att ibland våga byta åsikt.

Lyssna på Westerberg

Men Moderaterna och de andra partierna från den gamla Alliansen har också ett stort ansvar för dagens lagstiftning, som släppt fram de religiösa skolorna. Tidigare ordföranden för de islamiska skolornas intresseorganisation och en av rektorerna för en av de skolor som Skolinspektionen haft anmärkningar på, är den tidigare moderata riksdagsledamoten Abdrizak Waberi.

Jag vill tro att Moderaterna i dag ändå lyssnar mer på Westerberg än Waberi.

Barnens rätt först 

Regeringens egen utredare betonar att religionsfrihet inte bara är en rätt till religion, utan också en rätt att slippa religion. Sedan årsskiftet har barnkonventionen gjorts till svensk lag och det är barnens rätt som ska gå först. Ett förbud mot nyetablering av religiösa skolor räcker inte.

Om ett visst ämne är giftigt att arbeta med så ska politikerna förbjuda det, inte bara hindra nya fabriker från att använda det i sin produktion. Socialdemokraterna måste pressas av riksdagen att genomföra sitt eget kongressbeslut. Låt oss bråka om viktiga ideologiska frågor, men också arbeta tillsammans för att skydda svenska barn mot kränkningar.

Del av det svenska samhället

Låt oss se till att skolan blir en plats där alla barn kan känna sig som en del av det svenska samhället. Jag vill därför vädja till de gamla Allianspartierna att ställa sig bakom ett förbud mot religiösa skolor och religiösa symboler i skolan, och att förklara för regeringen att ni vill sätta er i förhandlingar om hur vi äntligen kan fasa ut dessa skolor. 

Nämnda personer

Amineh Kakabaveh

Ordförande Varken hora eller kuvad (VHEK)
fil. mag. socialt arbete (Stockholms uni., 2005)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00