Debatt

Jernkontoret: Lärosätenas vilja att samverka borde påverka basanslaget

SLUTREPLIK. Vi menar inte att "politiska och ekonomiska intressen" ska styra forskarnas arbete. Däremot måste samverkan mellan universitet och samhälle öka, skriver tre representanter för Jernkontoret.

Gert Nilson, Helena Malmqvist och Bo-Erik Pers. 
Gert Nilson, Helena Malmqvist och Bo-Erik Pers. Foto: Jernkontoret
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag konkurrerar forskare och lärare om tjänster på basis av publicerad forskning och, i viss mån, pedagogisk förmåga. En enda publikation kan vara avgörande för att få en fast tjänst eller en professur.

Den som ägnar ens en liten del av sin tid åt att sprida sin kunskap till det omgivande samhället riskerar alltså sin karriär, trots att ”den tredje uppgiften” hör till universitetens lagstadgade uppgifter.

Läs också

Vill bidra

Vi menar att detta är fel. Det måste vara möjligt att väga in fler meriter för akademiska tjänster, så att forskare kan samverka med omgivningen utan att riskera karriären, och så att även personer utanför akademin kan söka sig dit.

Utvärderingar av svensk forskning visar att det är samverkansforskningen som ger de allra bästa resultaten.

Trots allt finns två tredjedelar av alla forskare i Sverige utanför akademin. I båda fallen av rörlighet skulle både universiteten och samhället berikas.

Bara stålindustrin har mer än ett dussin adjungerade professorer vid lärosäten runt om i Sverige, och de handleder var och en i snitt två doktorander parallellt. Det visar att industrins forskare både vill och kan bidra, bara de får chansen.

Dålig matchning

I dag har Sverige en unik kombination av hög arbetslöshet och många lediga jobb. Varken företag eller offentlig sektor kan hitta personer med rätt utbildning för de lediga jobben, samtidigt som vissa grupper högskoleutbildade har så låg arbetsmarknadsetablering som 40 procent.

Viktiga svenska näringar har svårt att hitta relevant grundforskning på svenska lärosäten, vilket gör att de tvingas flytta forskning och utveckling utomlands. Denna dåliga matchning måste rättas till.

Unga människor måste få vettiga jobb när de lagt lång tid och tagit stora lån för att skaffa sig en utbildning, och våra företag måste ha förutsättningar att leda forskning och utveckling i och från Sverige.

Bäst resultat

För att vara tydliga: Vi menar inte att ”politiska och ekonomiska intressen” ska styra forskarnas arbete. Forskningens metoder och resultat ska endast styras av forskarna själva.

Däremot tycker vi att lärosätenas vilja och förmåga att samverka med det omgivande samhället ska spela roll för hur stort basanslag de får. I dag styrs basanslaget av hur forskarnas arbete publiceras och citeras.

Vi menar att det även ska spela roll hur väl forskarna samverkar med det omgivande samhället, till exempel i vilken utsträckning de deltar i samverkansforskning av den typ som SSF, MISTRA, KK-stiftelsen, Energimyndigheten och Vinnova finansierar.

Utvärderingar av svensk forskning visar att det är samverkansforskningen som ger de allra bästa resultaten. Så ja, en reform i den riktningen vore en vinst för alla parter.

 

Bo-Erik Pers
Vd på Jernkontoret
Gert Nilson
Teknisk direktör på Jernkontoret
Helena Malmqvist
Forskningschef på Jernkontoret
Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

ST: Att låta ekonomiska intressen styra riskerar forskningens trovärdighet 

Rörlighet mellan lärosäten och näringsliv är viktigt, men det får inte göra att forskningen underordnas politiska eller ekonomiska intressen. Det står i motsättning till den akademiska friheten, skriver EvaLena Moser och Kjell Nilsson, Fackförbundet ST. 

"När personer rör sig mellan näringsliv och akademi berikas båda sektorerna"

Om Sverige ska kunna vara ett av världens främsta innovationsländer behöver rörligheten mellan akademi och näringsliv stimuleras. Det skriver Johan Sterte och Bo-Erik Pers.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00