Grönt ljus för universitet att hyra ut bostäder

Från årsskiftet kan statliga lärosäten hyra ut bostäder till vissa studenter och gästforskare. Utbildningsminister Mats Persson (L) ser det som ett viktigt steg för att attrahera duktiga forskare till Sverige. Men Stockholms universitet ser en risk att de grupper som inte omfattas i lägre utsträckning kommer söka sig till universitetet. 

Foto: Henrik Montgomery/TT, Veronica Johansson/SvD/TT
Louise Carlsson-Örning Rebecka Prahl

Regeringen har sagt ja till förslaget att alla statliga universitet och högskolor permanent ska får hyra ut bostäder till vissa studenter och forskare. 

Sedan 2008 får statliga högskolor hyra ut bostäder till utländska studenter inom utbytesprogram och till gästforskare. Med den nya lagen som ska träda i kraft vid årsskiftet omfattas även alla studenter som är skyldiga att betala studieavgifter, samt doktorander och gästforskare som nyligen påbörjat sina studier.