Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

ANSÖKAN. Båda förbunden som företräder friskolor ser dystert på att det blir allt fler koncerner som driver friskolor. Kraven på huvudmännen gör att systemet "i praktiken blir riggat för stora friskolor", säger Idéburna skolors riksförbunds ordförande.

Tidigare i veckan rapporterade Altinget om vilka som har fått godkänt att starta en ny eller utöka en befintlig friskola. I årets genomgång tillhör över hälften av de beviljade ansökningarna för nyetablering en skolkoncern. Nästan alla beviljade ansökningar är från aktiebolag. Andelen stiftelser, ideella eller ekonomiska föreningar blir allt färre.

Förbunden som företräder friskolorna bekräftar bilden.  

– Vi har länge sett att det blir allt färre idéburna friskolor. Ursprungsidén med friskolereformen förfelas och förfaller. Men det är inte konstigt, för marknadiseringen gör att det blir en oligopolisering, säger Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund, till Altinget, som flera gånger skrivit på Altinget om likriktningen på skolmarknaden. 

Login