FP: Statligt ansvar kan göra skolan mer likvärdig

DEBATTREPLIK. Kommunerna har misslyckats att utveckla skolan. Det har betydelse om du går i skolan i Jokkmokk eller i Ydre. Det vill Folkpartiet ändra på, skriver partiets skolpolitiska talesperson Christer Nylander.

Christer Nylander (FP)

Skolpolitisk talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet  

 

Lena Micko skriver på Altinget att statlig skola ibland används som argument av politiker för att vilja verka handlingskraftiga i debatten om skolan. Nog behövs handlingskraft. För ett tag sedan kom OECD med en rapport som visade på stora brister i den svenska skolan. Rapportens slutsatser är tydliga.

Sverige står inför en allvarlig lärarkris och lärarnas status måste höjas. OECD pekar på att styrningen på kommunal nivå fungerar dåligt.

Ytterligare bevis på misslyckande

I fredags presenterades en sammanställning, gjord av Nyhetsbyrån TT, av andelen behöriga lärare per kommun. Där framkommer det att det skiljer sig enormt mellan olika kommuner. Sammanställningen visar att det skiljer nästan 50 procentenheter mellan den bästa (Ydre) och sämsta kommunen (Jokkmokk). Detta är ju ytterligare ett bevis på att kommunerna har misslyckats med att utveckla skolan. Det ska inte spela någon roll var man bor utan likvärdigheten i den svenska skolan måste öka.

För att ge alla elever en bra skolgång bör staten ta tillbaka ansvaret för skolan. Kommunaliseringen av skolan, som genomfördes för 25 år sedan, innebar att kommunerna tog över arbetsgivaransvaret för lärarna och ansvaret för undervisningen. Den har bidragit till minskad likvärdighet och försämrade studieresultat. Det är uppenbart att inte alla landets kommuner har den kompetens och handlingskraft som skolan behöver. Var för sig kan de inte lyfta resultaten. Kommunaliseringen har också på flera sätt försämrat lärarnas arbetssituation. Kommunerna är till exempel ansvariga för att lärarlönerna inte har prioriterats. Sammantaget har kommunaliseringen kraftigt försämrat läraryrkets status.

Modern skola med staten som huvudman

Folkpartiet drev i regeringsställning igenom förändringar så att staten tagit ett allt större ansvar för skolan. Det handlar om skärpta krav på behöriga lärare i skollagen, om tydligare mål för vad eleverna ska lära sig, mer statlig inspektion av skolorna och miljardsatsningar på både högre lärarlöner, genom karriärtjänster, och fortbildning. Vi vill på sikt att staten ska ta över ansvaret för skolans utbildningsuppdrag; staten ska vara arbetsgivare för lärarna och ansvara för att eleverna får så mycket kunskaper som möjligt med sig från skolan. Omfattande strukturreformer av detta slag måste föregås av gedigen analys, gediget utredningsarbete och ett genomtänkt genomförande. Därför har Folkpartiet föreslagit en utredning som tar fram förslag på formerna för en modern skola med staten som huvudman där kvalitet och likvärdighet säkras genom statlig finansiering, nationella mål, utvärderingar och tillsyn.

Så, ja, vi vill inte bara verka handlingskraftiga. Vi vill att skolan förstatligas för att våra elever behöver det. Särskilt de som behöver stöd allra mest. Det ska inte ha betydelse om du går i skolan i Jokkmokk eller om du går i skolan i Ydre. Men idag spelar det roll och det vill vi ändra på.

Forrige artikel OECD ger inget stöd för statlig skola OECD ger inget stöd för statlig skola Næste artikel Haddad: Högskoleministern inser inte problemen med lärarutbildningen Haddad: Högskoleministern inser inte problemen med lärarutbildningen