Forskare ska utbildas till lärare

LÄRARUTBILDNING. Riksdagen har beslutat om en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå.

Satsningen ska pågå under fem år med start hösten 2016. Tanken är att det ska möjliggöra en fördubbling av antalet lektorer. Det råder i dag brist på ämneslärare och lektorer i matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Läsåret 2015/16 fanns det enligt Skolverkets statistik 239 lektorer i grund- och gymnasieskolan samt i vuxenutbildningen. Majoriteten av dessa, 200 lektorer, fanns i gymnasieskolan.

Den kompletterande pedagogiska utbildningen ska genomföras med 50 platser på tolv månader och totalt 250 platser över fem år.

Regeringen har förberett reformen och efter riksdagens beslut ska utbildningen ske på Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet.

Login