Försenad utredning om trygghet och studiero sjösätts

ORDNINGSREGLER. Återigen väljer utbildningsministern att utreda januariavtalets skrivningar inom departementet istället för att tillsätta en fristående utredning. En kommuntjänsteman ska nu ta fram en nationell plan för trygghet och studiero.

Nu tillsätter utbildningsminister Anna Ekström (S) en utredning om trygghet och studiero utifrån januariavtalet. Enligt avtalet skulle den dragit igång redan i höstas, men den har blivit försenad.

– Det här är frågor där vi har lagt lite möda på att ta fram bra underlag till utredaren. Skälet är att vi vill klargöra vad som ska tas fram enligt januariavtalet, säger Ekström om förseningen, till Altinget.

Tanken är att utredningen ska ta fram en nationell plan för trygghet och studiero. Betänkandet ska innehålla förslag om mobilförbud. Det ska även innehålla hur elever lättare ska kunna stängas av eller omplaceras.

Login