Etableringsstopp och nya krav på friskolor kan komma inom två år

FRISKOLA. Skolinspektionen får nya krav att ställa i tillståndsprövningen av friskolor. Det föreslås i den färska utredningen tillsammans med hur ett etableringsstopp för nya konfessionella friskolor kan införas inom två år.

I januariavtalet skrevs det in att ett etableringsstopp mot friskolor med konfessionell inriktning ska utredas och införas. Nu har särskilde utredaren Lars Arrhenius lämnat över betänkandet till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Enligt förslaget ska det bli obligatoriskt att registrera friskolor med konfessionell inriktning. Något som är frivilligt i dag. Lagen om etableringsstopp ska börja gälla om två år och innan den 1 juli 2023 måste befintliga friskolor vara anmälda till Skolinspektionen.

Lagen skulle också innebära att befintliga friskolor med konfessionell inriktning inte får ändra eller utöka sin verksamhet. Men huvudmannen tillåts starta nya skolor utan inriktning även efter etableringsstoppet.

Login