Detektorer och kroppsvisitation blir vapen mot fuskare

HÖGSKOLA. Regeringens utredare föreslår att man ska införa radiovågsdetektor och kontroller vid inpassering vid högskoleprov. Förhoppningen är att stävja fusket.

Forskning- och högskoleminister Matilda Ernkrans (S) vill att högskoleprovet sker på rättvisa grunder
Forskning- och högskoleminister Matilda Ernkrans (S) vill att högskoleprovet sker på rättvisa grunderFoto: Riksdagen
Mattias Croneborg

Utbrett och organiserat fusk på högskoleproven gjorde att regeringen för något år sedan tillsatte en utredning med uppdrag att hitta lösningar för att komma till rätta med problemet.

Nu är utredningen klar. Bakgrunden är att högskoleprovet är ett populärt sätt att få en andra chans att komma in på en högskoleutbildning som betygen inte räcker till. Förra året skrev cirka 100 000 personer högskoleprovet. Men under senare år har organiserat fusk förekommit. Provdeltagare har köpt hjälp och fått del av provsvar med hjälp av elektronisk kommunikation.

Allvarliga konsekvenser

Regeringens utredare Anna Tansjö anser att sådan kommersiell fuskverksamhet leder till negativa konsekvenser både för enskilda individer och för samhället i stort. Därför tycker hon att ingripande åtgärder för att motverka fusk är motiverade, trots att det innebär intrång i provdeltagarnas integritet.

– Jag föreslår att två olika typer av kontroller av provdeltagare ska tillåtas. Kontroll med radiovågsdetektor ska få utföras i syfte att upptäcka radiokommunikation till eller från en provdeltagare under pågående prov. Allmän in- eller utpasseringskontroll med kroppsvisitation ska få utföras inför eller efter ett provpass, för att söka efter elektroniska hjälpmedel, kommenterar Anna Tansjö i ett pressmeddelande.

Lagförslaget medför dock en begränsning av andelen anmälda provdeltagare som får kroppsvisiteras. Utredningen föreslår att nya lag- och förordningsbestämmelser ska träda i kraft 1 september 2020 och tillämpas första gången på deltagande i högskoleprovet hösten 2020.

Rättvisa grunder

– Högskoleprovet är en andra chans att få möjlighet till högre utbildning. Det ska ske på rättvisa grunder och jag ser det därför som viktigt att stärka legitimiteten för högskoleprovet. Nu kommer vi att ta det arbetet vidare, säger forskning- och högskoleminister Matilda Ernkrans (S).

Utredaren vill också införa ett sekretesskydd för den som anmäler misstänkta fuskare.  Detta då det förekommit hot mot personer som anmält organiserad fuskverksamhet.

Förslaget kräver fler kontrollanter på proven och kostnader för inköp av detektorer. Det blir en extra kostnad på närmare tre miljoner kronor om året. Detta vill utredaren finansiera med en höjning av provavgiften från dagens 450 kronor till 500 kronor.    

Nämnda personer

Matilda Ernkrans

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i EU-nämnden, ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i statskunskap och sociologi (Örebro uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget