Delade meningar om pedagogisk omsorg ska få finnas kvar

REMISS. Flera tunga instanser vill inte att Skolverket bestämmer gruppstorlekar på fritids. Utredningen kan inte heller vara underlag för ett stopp för pedagogisk omsorg, anser en myndighet.

I juni redovisades utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg. Nu är remissrundan klar och det råder delade meningar. Särskilt när det gäller frågan om att Skolverket föreslås ta fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolledarförbundet och Lärarförbundet är positiva till förslaget.

Skolverket håller med om att stora elevgrupper är påfrestande för fritidshemmen, men anser inte att det borde införas riktmärken. Myndigheten får medhåll från fler kommuner, Skolinspektionen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Login