Debatt

Debatt: Glöm inte föräldrarna till ungdomar med funktionsnedsättning

DEBATT. Det skapar stora problem för föräldrar till ungdomar i gymnasiesärskolan när skolan stänger. Regeringen måste se till så att föräldrarna får stöd för att kunna fortsätta arbeta, och så att de får ersättning när de inte kan det, skriver företrädare för tre förbund.

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ulla Adolfsson
Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet
Harald Strand
Ordförande, Riksförbundet Fub
Veronica Magnusson Hallberg
Ordförande, Svenska Downföreningen

Många stänger gymnasiesärskolorna vilket innebär att en del föräldrar måste vara hemma med sina ungdomar utan att de får ersättning för det eftersom ungdomarna är friska. Även de här föräldrarna finns i yrkesgrupper som nu behövs – i vården och i andra yrken som är samhällsviktiga.

Behöver omsorg

Med anledningen av utvecklingen av Corona-pandemin gick regeringen och Skolverket den 17 mars ut med rekommendationen att gymnasieskolor och även vuxenutbildningen från och med den 18 mars skulle genomföra undervisningen via distans- eller fjärrundervisning.

Det var först oklart om gymnasiesärskolan skulle ingå i rekommendationen men det framkom sedan att gymnasiesärskolan och särvux var undantagna.

Detta förefaller vara ett rimligt beslut eftersom det handlar om unga och vuxna med omfattande kognitiva funktionedsättningar – autism, intellektuell funktionsnedsättning och Downs syndrom – personer som behöver omfattande stöd i skolan och heller inte skulle klara av att vara hemma från skolan utan att omsorg finns ordnad för dem.

Särskolor stänger

I Sveriges radio den 19 mars rapporterade Ekot om Anna-Carin Hammarberg, som nu är hemma från jobbet för att ta hand om sin 17-årige son Erik som har Downs syndrom och autism. Anledningen är att Wargentinskolan i Östersund med 77 särskolelever från hela Jämtlands län stängde sin verksamhet.

Men det här är inget enskilt fenomen utan vi har på några få dagar fått många vittnesmål från våra medlemmar som bekräftar att även andra gymnasiesärskolor har stängt utan att annan omsorg har ordnats.

Samhällsviktiga yrken

Vi vet också att regeringen förbereder för att kunna stänga ner även grundskolor och förskolor om situationen i Sverige förvärras, eftersom riksdagen den 19 mars bestämde sig för att anta utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25 , Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Som en konsekvens av beslutet är det högst troligt att man nu även diskuterar och bereder förslag som rör omsorg av yngre barn eftersom det är vitalt att föräldrar som behövs i samhällsviktiga yrken måste kunna gå till sina jobb även om grundskolorna och förskolorna stänger ner.

Tillfällig föräldrapenning

Då detta redan säkert diskuteras och bereds uppmanar vi regeringen att omgående fatta beslut om att tillfällig föräldrapenning ska kunna utgå till föräldrar som måste vara hemma med sina barn och ungdomar även om de är friska, om de inte har en skola att gå till eller om inte omsorg finns ordnad för dem.

Vi understryker också vikten av att en lösning för anhöriga till vuxna som inte har ordnad tillsyn tas fram, till exempel tillfälligt utökad närståendepenning.

Stödja kommunerna

Samtidigt uppmanar vi regeringen att stödja kommunerna så att de omgående kan få till stånd annan adekvat omsorg än den som ges under skoldagen i gymnasiesärskolan och särvux i de fall dessa stänger. Detta så att föräldrar till de här ungdomarna kan vara på sina arbeten där de så väl behövs under den här krisen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00