De ska hjälpa regeringen med kompetensförsörjningen

UPPDRAG. I ett samverkansprogram om kompetensförsörjning och livslångt lärande ska de bistå med lösningar till regeringen. Bland ledamöterna finns vd:ar, rektorer och generaldirektörer.

Som en del av januariavtalet presenterar regeringen nu fyra samverkansprogram med olika teman utifrån samhällsutmaningar. Till dessa knyts grupper av ledamöter som kommer både från privata och offentliga aktörer samt akademin och civilsamhället. 

Ett av samverkansprogrammen är Kompetensförsörjning och livslångt lärande. Samverkansgruppen ska ta fram innovativa lösningar för näringslivets behov, omställning, vidareutbildning och behovet av ny kompetens. 

Ledamöternas förordnande i samverkansgruppen sträcker sig till 31 augusti 2022, strax före nästa val. 

Login