C släpper ny skolpolitik – flera förslag redan genomförda

PARTIFÖRSLAG. Centerpartiet släpper sin utveckling av skolpolitiken. Men flera förslag har regeringen satt igång med eller har redan trätt i kraft.

Inför stämman senare i september presenterar nu Centerpartiets partistyrelse en rad förslag för skolan. Partiledaren Annie Lööf hoppas att kunna genomföra dem inom samarbetet med regeringen kommande år.  

Partisekreterare Michael Arthursson berättar vid en pressträff att den största förändringen inom C:s politik görs inom skola och vård. Dels för att nå nya grupper och för att de har ett budgetsamarbete på nationell nivå. Dels finns en efterfrågan inom partiet. 

– Inte minst ifrån många som jobbar med skolfrågorna på kommunal nivå. Det är ett antal problem som är väldigt väldefinierade, men där det behöver göras mycket mer, säger Arthursson till Altinget. 

Login