C: Gör som Danmark – flytta lärosäten ut i landet

OMLOKALISERING. I Danmark vill man flytta upp till hälften av alla studieplatser ut i landet från universitetsstäderna. Centerpartiet är positivt till att Sverige ska gå samma väg. Medan Vänsterpartiet är mer kritiskt.

– Vi är positiva till det och vi lyfte det vid ett seminarium i riksdagen om detta i höstas bland annat, säger Centerpartiets talesperson för högre utbildning, Fredrik Christensson, till Altinget.

Han beskriver utbildningssystemet som det mest urbaniserade samhällssystemet i dag. Möjligheten till avskrivning av studielån för nyutexaminerade som flyttar till glesbygdskommuner är tillsammans med detta förslag viktiga för kompetensförsörjningen utanför storstäderna, anser Christensson.

I Danmark diskuterar politikerna nu att flytta upp till hälften av alla studieplatserna på korta och mellanlånga universitetsutbildningar ut i landet. Tre partier i danska Folketinget, från både höger och vänster, har föreslagit utflyttning. 

Login