Budgeten: Miljoner dras från lärares fortbildning och vuxenutbildningen

BUDGET. Totalt 534 miljoner kronor mindre till skolan och högre utbildning föreslår regeringen i vårändringsbudgeten. Stödet till vuxenutbildningen dras ned med hundratals miljoner.

I regeringens vårändringsbudget som tagits fram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna finns justeringar av den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom i riksdagen i slutet av förra året. 

På utgiftsområdet för utbildning och universitetsforskning drar regeringen ned med nästan 534 miljoner. Det är framför allt anslaget för det statliga stödet till vuxenutbildningen som ligger bakom. Det minskar med 445 miljoner.  

Finansminister Magdalena Andersson (S) förklarar neddragningen med kommunerna delvis har haft svårt att bygga ut vuxenutbildningen så snabbt som regeringen ville. 

Login