Debatt

Barn, sjuka och äldre drabbas när matbudgeten för offentlig verksamhet kapas

Som stor inköpare av svenska livsmedel är det offentliga en ryggrad i livsmedelssystemet. Genom att investera i svenskproducerat bidrar våra kommuner och regioner till att stötta och möjliggöra utveckling av svensk matproduktion. skriver Charlotte Eke Göransson, ansvarig offentliga måltider, livsmedelsföretaget HKScan.

”Med tre miljoner mål mat varje dag är den offentliga måltiden en viktig del av Matsverige.”
”Med tre miljoner mål mat varje dag är den offentliga måltiden en viktig del av Matsverige.”Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Varje dag serveras tre miljoner måltider på skolor, förskolor och äldreboenden landet över – och de har stor betydelse. I de ekonomiskt tuffare tiderna vittnar sex av tio svenska kommuner om att eleverna äter mer skolmat än tidigare. Dessutom är det offentliga i egenskap av stor upphandlare av svenska livsmedel en ryggrad i svensk livsmedelsförsörjning.

Knappa resurser

Att tillaga och servera offentliga måltider är en viktig men komplex uppgift som ska genomföras med – i många fall – extremt begränsade resurser. Resurser som i rådande ekonomiskt läge blir än mer knappa. 2018 års torka, pandemin och Rysslands krig i Ukraina med efterföljande prisökningar på drivmedel, el och foder har alla inneburit allvarliga konsekvenser. För hushållen, för kommunerna och för den svenska livsmedelskedjan.

Att skära i de offentliga måltiderna kan för kommuner och regioner framstå som en enkel lösning för att hantera de ökade kostnaderna. Men det vore fel väg att gå, av flera skäl. Att ersätta högkvalitativa svenska råvaror med substitut av lägre kvalitet kan spara pengar i det korta perspektivet, men skulle innebära negativa konsekvenser för alla som är beroende av goda och näringsrika offentliga måltider och för Sverige som land. I stället är jag övertygad om att en motsatt hållning – att satsa på den offentliga måltiden – skulle ge betydande vinster.

76 procent av kommunerna ökar matbudgeten

Med tre miljoner mål mat varje dag är den offentliga måltiden en viktig del av Matsverige. Inte minst i ekonomiskt tuffa tider. I en undersökning genomförd av DN uppger sex av tio kommuner att eleverna i grundskolan äter mer skolmat sedan hushållen fått det svårare ekonomiskt. Detta samtidigt som priserna på mat ökat kraftigt, exempelvis anger Malmö stad kostnadsökningar på 27 procent.

För att parera de högre priserna har 76 procent av Sveriges kommuner ökat sina matbudgetar, enligt samma undersökning. Detta är glädjande, särskilt om höjningarna är i nivå med prisökningarna. Vad som oroar är att två av tio kommuner behållit sina allokeringar för mat på samma nivå som tidigare och det finns även kommuner som faktiskt sänkt sina budgetar, kostnadsökningarna till trots.

Vad som oroar är att två av tio kommuner behållit sina allokeringar för mat på samma nivå som tidigare och det finns även kommuner som faktiskt sänkt sina budgetar, kostnadsökningarna till trots.

Att barn och unga, äldre och sjuka erbjuds god mat av hög kvalitet, varje dag, är något vi ska vara stolta över. Förutom detta direkta värde så spelar de offentliga måltiderna en nyckelroll för svensk livsmedelsförsörjning. Som stor inköpare av svenska livsmedel är det offentliga nämligen en ryggrad i livsmedelssystemet. Genom att investera i svenskproducerat bidrar våra kommuner och regioner till att stötta och möjliggöra utveckling av svensk matproduktion. Dessutom finns det en självklar ekonomisk fördel i att skattemedlen återinvesteras i Sverige.

Välj svenskt

Om våra kommuner och regioner av budgetskäl i stället tvingas att välja utlandsproducerade varor av lägre kvalitet kommer det direkt att slå mot den svenska livsmedelskedjans styrka. Och är det något de senaste årens kriser lärt oss så är det att vikten av en motståndskraftig inhemsk livsmedelsproduktion inte kan underskattas.

Vårt budskap är därför tydligt. Skär inte i de offentliga måltiderna, de tuffare tiderna till trots. Att våga investera i bra mat från Sverige kommer att betala sig många gånger om.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00