Alliansen sockrar budet om skolan med 5 miljarder

SKUGGBUDGET. Alliansen vill öka anslagen till skolan med 25 miljarder kronor under mandatperioden, meddelade Erik Ullenhag och Anna Kinberg Batra. Det är drygt 5 miljarder mer än regeringens anslagsökningar i budgetpropositionen.  

Alliansen beskriver utrymmet i budgeten som mycket begränsat. För nästa mandatperiod finns det plats för utgiftsökningar på 55 miljarder kronor. Nästan hälften av detta utrymme går till reformer på skolans område.            

– Den enskilt största satsningen är på skolan som får 25 miljarder mer de kommande fyra åren, sade Erik Ullenhag, ekonomiskpolitisk talesperson för Folkpartiet, när Alliansen presenterade sin budgetmotion (skuggbudget). För nästa år höjs anslaget med 4,7 miljarder kronor.

”Satsningarna i regeringens budgetproposition på skolans område överensstämmer i stort med Alliansens politik. Det finns därmed en bred enighet i riksdagen kring att göra ekonomiska satsningar på skolan”, står det i alliansens skuggbudget.

Login