Dubbelvinst för skolan när pengar fördelas

BUDGET. Utbildningssektorn har regeringens gunst i årets budget. Satsningarna på skola och utbildning fyller två av regeringens syften: Förbättra skolan och bekämpa arbetslösheten.

Budgeten för 2015 innebär många nya miljarder för skolan. Mycket var känt redan före budgetpresentationen på torsdagen. Altinget listar här regeringens reformer på området.

Fler lärare. Det behövs för att ersätta de avgångar som väntas de kommande åren. Men också för att möta regeringens andra förändringar på området, exempelvis mindre klasser. På sikt byggs lärarutbildningen ut med drygt 6 000 platser.

Högre löner. Tre miljarder kan användas för att ge lärarna högre löner.

Login