Adapteo: Att bygga sprillans nya skolor är ingen lösning

REPLIK. Dagens modulbyggnader är högkvalitativa och utformade för en inkluderande lärmiljö. Vi välkomnar gärna Alexandra Hagen till de skolor vi levererat för att visa precis hur pedagogiskt anpassade de är, skriver Camilla Hensäter, Adapteo Sverige.  

Camilla Hensäter
Vd, Adapteo Sverige

I en debattartikel på Altinget utmålar White arkitekters vd Alexandra Hagen modulära skolbyggnader som anledningen till flera allvarliga samhällsproblem. Det stora problemet är dock i själva verket att argumentationen bygger på felaktigheter och förutfattade meningar från en aktör som säger sig vara expert på stadsplanering.

Vi på Adapteo är nämligen övertygade om att dagens högkvalitativa modulbyggnader, tillsammans med fasta skolbyggnader, är centralt i ett modernt, hållbart och anpassningsbart samhälle.

Inkluderande lärmiljöer 

Vi på Adapteo har i över trettio år arbetat med att tillverka och leverera modullösningar anpassat efter kundernas behov, och det finns i dag många seriösa aktörer i vår bransch. Vi har under åren tagit fram många lösningar för modulära byggnader och alltid i samarbete med ledande arkitekt och konsultbolag i Sverige.

Modulära byggnader är mer ett byggsystem än en generell produkt och används för att utforma skolor, pedagogiska och inkluderande lärmiljöer för förskola, fasta administrationsbyggnader, LSS-boenden – till och med idrottshallar och hemkunskapssalar.

Vissa av de skolbyggnader vi levererat är tänkta att fylla en fullgod tillfällig lösning, medan andra är tänkta som en permanent funktion. Men på dessa trettio år har mycket hänt.

Uppfyller alla byggnadskrav

De allra flesta leverantörers modulbyggnader har i dag blivit moderna och högkvalitativa och stor vikt läggs på hållbarhet i utformning och tillverkning. Som ett exempel kan nämnas att våra lösningar byggs i trä, har förstklassig luftkvalitet, ljudisolering och värmeåtervinning. De kan ha solpaneler på taket, de är brandsäkrade och och tillgänglighetsanpassade och kan enkelt utformas till alla typer av funktionsvariationer (även de NPF-diagnoser debattskrivaren nämner). 

Våra, och andra leverantörers, modulbyggnader uppfyller därmed alla byggnadskrav och normer, vilket de flesta av dagens befintliga skolor inte gör.

Ingen lösning att bygga nytt

Samtidigt vittnar både statistik och vittnesmål, precis som debattskrivaren nämner, om problem med många befintliga skolbyggnader i dag. De flesta svenska skolor byggdes mellan sextio- och åttiotal, och många av dem har i dag problem med ventilation, mögel och svåranpassade lokaler och är därmed i behov av renovering.

Men är verkligen lösningen att i varje given situation bygga en sprillans ny skola? Vi tror inte det. Modulära byggnader är flyttbara – allt för att kunden kan få en långsiktig flexibilitet.

Ovärdigt  

Vi tror att kommunernas egna uträkningar, prognoser och faktiska behov – både på kort och lång sikt – måste vara viktigare än fördomar om att en ”barack” (debattskrivarens ordval) är sämre och fulare än en fast skolbyggnad.

Genom att prognostisera behovet av både fasta och modulära skolbyggnader kan kommunerna hushålla med sina invånares skattemedel genom ett cirkulärtänk där byggnaderna kan flyttas till olika stadsdelar efter behov, eller interiörmässigt anpassas efter mindre eller större barngrupper, typ av lärmiljö eller efter särskilda behov.

Detta i stället för att satsa på fasta ny- eller utbyggnader efter behov som kanske inte kvarstår efter ett antal år. Det om något är ovärdigt en kunskapsnation som Sverige.

Pedagogiskt anpassad

Vi skulle gärna välkomna Alexandra Hagen och White arkitekter, och andra intresserade, till besök i någon av de skolor vi levererat för att visa hur pedagogiskt anpassad en modulbyggnads lärmiljö kan vara.

Forrige artikel Friskolornas riksförbund: Släpp idén om etableringsstopp Friskolornas riksförbund: Släpp idén om etableringsstopp Næste artikel Liberalerna: Barn presterar bättre och gynnas av tidiga betyg Liberalerna: Barn presterar bättre och gynnas av tidiga betyg