Ygeman: Kommunerna kommer inte undan ansvaret för vattnet

VATTENFÖRSÖRJNING. Bara för att en kommun får problem med vattenförsörjningen kan inte staten kliva in och ta över ansvaret. Att ens antyda något sådant vore farligt, enligt inrikesminister Anders Ygeman (S).

– Jag tror att vi den här sommaren kommer att se händelser som vi inte har sett tidigare.

Det sade riksdagsledamot Jan R Andersson (M) som i en interpellationsdebatt med inrikesminister Anders Ygeman (S) om vilka åtgärder regeringen planerar inför den vattenbrist och torka som hotar stora delar av landet i sommar.

Men inrikesminister Anders Ygeman var tydlig med att vattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar - och att det ansvaret kvarstår även när det uppstår besvärliga situationer.

Login