V: Förbättra värnpliktigas villkor

Värnplikten är en mycket viktig del av försvarsverksamheten, och medinflytandet är en väldigt viktig del av värnplikten. För att medinflytandet ska fungera bättre kräver vi att regeringen gör förändringar i förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga, skriver Hanna Gunnarsson (V).

Placeholder image
Värnplikten är en av grundpelarna i ett folkförankrat försvar, skriver debattören. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I mars 2017 återuppväckte regeringen värnplikten och gjorde den könsneutral. Det var ett beslut som Vänsterpartiet välkomnade. Antalet värnpliktiga börjar nu närma sig 6 000 och andelen kvinnor ökar glädjande nog för varje år. 2021 utgör kvinnorna 22 procent. Siffran är fortfarande alldeles för låg men det går åt rätt håll.

Ett folkförankrat försvar

Värnplikten är en av grundpelarna i ett folkförankrat försvar, tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna. Genom allmän och lika värnplikt för kvinnor och män ser vi till att de personer som genomgår militär grundutbildning speglar hela befolkningen. Genom folkförankringen får Försvarsmakten stort förtroende hos hela befolkningen och alla olika människor ska kunna känna att de är en del av landets försvar.

Värnplikten är en speciell verksamhet. Det faktum att människor kan tvingas in i verksamheten kräver ett särskilt ansvar för att skapa goda förhållanden för demokratiskt inflytande och möjlighet till reell påverkan på den situation man befinner sig i. Medinflytandet är en av hörnpelarna i folkförankringen av och förtroendet för värnplikten. Det garanterar att de värnpliktiga blir lyssnade på och kan påverka sin utbildning och gör därmed hela Försvarsmakten bättre. Varje år hålls en Värnpliktskongress, där fem värnpliktiga väljs att utgöra Pliktrådet. De ska under det kommande året föra de värnpliktigas talan.

Gör Pliktrådet självständigt

Under de första åren efter värnpliktens återinförande har det blivit uppenbart att medinflytandet för de värnpliktiga skulle behöva organiseras på ett annat sätt. I dag är Pliktrådet en del av Försvarsmakten. Ett sådant beroendeförhållande hindrar rådet från att bedriva en självständig verksamhet. Vänsterpartiet har därför i en motion till riksdagen krävt att Förordningen om medinflytande för totalförsvarspliktiga (2017:1249) förändras så att Pliktrådet inte längre är en del av Försvarsmaktens verksamhet utan i stället blir självständig från myndigheten.

Under de första åren efter värnpliktens återinförande har det blivit uppenbart att medinflytandet för de värnpliktiga skulle behöva organiseras på ett annat sätt.

Detta kan jämföras med landets studentkårer på universitet och högskolor. Även om studentkårerna i dag får finansiering via lärosätena är de egna juridiska personer med mycket stor självständighet. Ett nära samarbete är möjligt trots skilda och självständiga organisationer. En liknande modell skulle kunna ge Pliktrådet samma självständighet och samtidigt möjlighet att uppfylla rollen som både samarbetspartner och kritiskt granskande part gentemot Försvarsmakten.

Trakasserier och brister i utrustning

Pliktrådet har en otroligt viktig roll. De senaste åren har rådet lagt stort fokus på att uppmärksamma grundläggande problem i de värnpliktigas vardag, sådant som inte får förekomma alls. Det handlar framför allt om värnpliktiga som utsätts för trakasserier och annat oönskat beteende. Många berättelser har visat att detta är problem som förekommer, även om långt ifrån alla värnpliktiga har upplevt det. Men ett fall är ett för mycket.

Ett annat viktigt område där förbättring måste göras, och där Pliktrådet är en viktigt part för dialog och påverkan, är kläder och utrustning. Under en längre tid har behovet av arbetskläder för kvinnor diskuterats, allt från underkläder till uniformer. Utredningar och tester har gjorts men det är fortfarande ett problem att kvinnor i Försvarsmakten, både värnpliktiga och anställda, inte har tillgången till kläder och korrekt utrustning. Detta måste verkligen lösas nu.

Värnplikten är en mycket viktig del av försvarsverksamheten i Sverige, och medinflytandet är en väldigt viktig del av värnplikten. För att medinflytandet ska fungera bättre i framtiden kräver Vänsterpartiet att regeringen ska göra förändringar i förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga, med syftet att kunna garantera Pliktrådets oberoende från Försvarsmakten framöver, samt på allvar lösa problem med trakasserier och brister i kläder och utrustning. Det skulle både de värnpliktiga, Försvarsmakten och samhället tjäna på.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor