Trafikverket installerar fartkameror i riskfyllda tunnlar

KORTNYTT. Kamerorna kommer sättas upp i tunnlar Stockholm och Göteborg för att sänka hastigheterna och undvika olyckor.

Trafiksäkerhetskameror ska sättas upp i Gnistängstunneln och Lundbytunneln i Göteborg, och Norra och Södra länken i Stockholm.

– Vi börjar med att sätta upp kameror i de tunnlar där risken för olyckor bedöms vara störst, säger Eva Lundberg, nationell samordnare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

De nya kamerorna har utvecklats av polisen och Trafikverket och har ett specialskydd för att klara tunnelmiljön. De kommer monteras i taket och för att markera att tunneln är utrustad med kameror kommer skyltar vid infarten att sättas upp. 

Login