Sverige går med i försvarssamarbetet EI2

Sverige blir ny medlem i det franska försvarssamarbetet European Intervention Initiative, EI2.

EI2 ska bland annat kunna användas i samband med terrordåd och oroligheter vid EU:s gränser. Samarbetet bygger på utbyte kring medlemsländernas riskbedömningar, hotbildsanalyser, erfarenhetsutbyte och scenarieutveckling.

– Ett svenskt deltagande i EI2 ger oss möjlighet att samverka med viktiga samarbetsländer och stärker våra möjligheter att påverka den europeiska säkerhetspolitiska inriktningen och policyutvecklingen för krishantering, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) i ett pressmeddelande.

Med Sverige inräknad har samarbetet 12 medlemmar. Bland dessa finns bland andra Belgien, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Spanien och Storbritannien.

Login