Slutreplik: Riskera inte Sveriges digitala suveränitet

SLUTREPLIK. Jag fortsätter att starkt ifrågasätta varför svenska staten envisas med att spela ett så högt spel med vår data. Den personliga integriteten riskeras dagligen, skriver Johan Christenson, City network.

Johan Christenson
Vd och grundare, City network


Peter Riiga har helt rätt i att jag driver en svensk molntjänst som konkurrerar med de Amerikanska jättarna. Mitt engagemang och ansvar i frågan kommer både från den kunskap och erfarenhet jag har genom den rollen men också som en engagerad samhällsmedborgare.

Jag står fast vid att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hade riskerat, med emfas på riskerat, att bryta mot en eller flera lagar om coronaregistret hade lanserats, precis som jag skrev i min ursprungliga debattartikel. Men låt oss lyfta blicken.

Bygger in sårbarhet

På samma sätt som att våra lagar är vårt lands grundpelare utgör i dag digitala tjänster och infrastruktur, som molntjänster, en lika viktig bas för en fungerande demokrati. Det som oroar mig är att de val våra myndigheter gör i dag, gällande den digitala infrastrukturen, riskerar att bygga in sårbarheter som förhindrar regelefterlevnad och därmed sätter vår nations möjlighet till kontinuitet i stor fara.

Kinesisk molntjänst inte aktuellt

Låt oss för en stund glömma svenska eller europeiska värderingar och blicka västerut. Förra året stängde den fria världens ledare av it-tjänsten Adobe Cloud för hela Venezuela. Samma ledare står just nu med kritan i högsta hugg och hotar att stänga av sociala medier. De digitala tjänster han kan komma att hota med att stänga av härnäst kan innebära katastrof för bland annat svenska skolor, sjukvården och alla andra som förlitar sig på dem.

Låt oss titta på andra innovativa och ändamålsenliga molntjänster som våra myndigheter kanske borde överväga, låt oss blicka österut. Eller kanske inte. I grund och botten verkar det finnas en ovilja att riskera demokratiska värderingar som personlig integritet. För till skillnad från hur våra myndigheter resonerar kring tillit i fallet med amerikanska molntjänster, finns det mig veterligen ingen myndighet som står på barrikaderna och kämpar med näbbar och klor för att få använda Kinesiska molntjänster.

Andra länder får makt

Därför handlar det i slutändan inte enbart om hur man kan tolka tillämpningen av lagstiftningen, utan även om medborgarnas förtroende för dem som verkställer demokratin.

Svenska staten klarar snart inte ens av att skicka ett e-postmeddelande utan hjälp från tredje makt. Utöver den enorma kontroll och påverkan andra länder får över våra samhällskritiska tjänster, så riskerar vi också Sveriges långsiktiga konkurrenskraft då vi endast kan utveckla nya företag och tjänster på någon annans plattform.

Nå känslig information

Även om coronaregistret, av olika anledningar, nu är skrotat så lever sakfrågan i allra högsta grad kvar. Bland annat pågår en av regeringen tillsatt utredning om hur myndigheter kan använda modern it-drift och det är naturligtvis mycket positivt. Tyvärr riskeras den personliga integriteten dagligen genom att våra myndigheter använder digital infrastruktur där tredje makt, inte minst USA, skulle kunna använda sina lagar för att komma åt känslig information om både individer och information som rör vårt lands säkerhet. 

Staten spelar högt spel

Fallet med MSB och coronaregistret var ett aktuellt exempel på hur jag anser att våra myndigheter helt verkar bortse från dessa risker. Jag fortsätter att starkt ifrågasätta varför svenska staten envisas med att spela ett så högt spel med vår data när det finns möjlighet att skapa lokal innovation samtidigt som man säkerställer att både svenska och europeiska lagar och värderingar efterföljs.

Beslutskedja: Den personliga integriteten

8/5
2014
15/11
2015
7/6
2016
7/6
2017
10/11
2017
5/6
2020

Forrige artikel Debatt: Oacceptabelt att ny lagstiftning inte minskat vapenexport Debatt: Oacceptabelt att ny lagstiftning inte minskat vapenexport Næste artikel "De försvarspolitiska förhandlingarna havererar på nytt"