Slopad preskriptionstid för sexbrott mot barn får kritik

KORTNYTT. Regeringen vill nästa år ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn, en förändring alla riksdagspartier säger ja till. Men juridiska experter är emot.

I juni väntas justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) presentera ett lagförslag om att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn ska avskaffas.

Praxis i Sverige är att alla brott preskriberas efter en viss tid. Därefter kan gärningsmannen inte dömas. Mord, dråp och terroristbrott preskriberas dock aldrig och nu vill samtliga partier i riksdagen att det även ska gälla sexualbrott mot barn.

Justitekanslern, Svea Hovrätt, Justitieombudsmannen och Sveriges Advokatsamfund är alla dock emot förslaget. Dessa tunga remissinstanser lyfter  fram att det redan finns en specialregel som gäller vissa brott mot barn: preskriptionstiden räknas från den dag målsäganden fyller 18 år.

Login