Säpochefen: Gapet mellan hot och skydd ökar

INFORMATIONSSKYDD. Cybersäkerheten i Sverige har halkat efter. Mer måste göras för att säkerställa att känslig och hemlig information skyddas. Problembilden delas av såväl regering som ledande myndighetsföreträdare på området.

Den senaste tiden har det talats allt mer om cybersäkerhet. IT-skandalen på Transportsstyrelsen samt affären kring Cambridge Analytica och Facebook är två exempel på där samhällsviktig information och känsliga personuppgifter har riskerat att hamna eller hamnat i orätta händer.

Säkerhetspolisen (Säpo), Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt (FRA) och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) jobbar samtliga med att försöka stärka och säkerställa att känslig och samhällsviktig information skyddas. Det är på många sätt en grannlaga uppgift. För även den andra sidan, hoten och hackarna, mobiliserar.

– Gapet mellan hot och skydd ökar, säger Klas Friberg, gd på Säpo.

Login