Så mycket får försvaret av nästa års budget

BUDGET. Regeringen föreslår att det skjuts till närmare 5 miljarder nästa år på försvarsområdet. Armén får ta den största biten av kakan.

I regeringens budgetproposition för nästa år visas en miljardökning på utgiftsområde 6 för försvar och samhällets krisberedskap.  

Årets budget hamnade kostnaden för området på strax över 60 miljarder. Detta genom att anslaget ökade när M/KD-budgeten beslutades av riksdagen och vårändringsbudgeten av regeringen. 

För 2020 föreslår regeringen att anslaget för utgiftsområdet ska vara 64,8 miljarder. Den största ökningen hamnar hos försvaret. Samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet får inga stora tillskott. 

Login