S-ledamot replikerar: Magstarkt att säga att regeringen står handfallen 

REPLIK. Regeringen har ett tydligt fokus på gängkriminaliteten och har genomfört flera satsningar. Gängkriminaliteten ska knäckas, och det gör vi på bred front. Det skriver Fredrik Lundh Sammeli (S). 

Fredrik Lundh Sammeli (S)
Ordförande, justitieutskottet

Att säga att regeringen står handfallen inför gängkriminaliteten är magstarkt. Vi förstärker polisen med 10 000 nya anställda, en historisk satsning där de går från cirka 30 000 till 40 000.

Vi har gjort ett 30-tal straffskärpningar, vi ger polisen fler verktyg, som till exempel hemlig dataläsning. Vi går också fram med 34 punkter efter samtal med alla partier för att både bekämpa brotten och dess orsaker.

Fokus på gängen

Det är alla dessa saker som skapar resultaten som Halef själv skriver om: ”Den höga beläggningen beror delvis på att fler kriminella döms till följd av skärpta straff för ett flertal brott” och ”polisen lagför också allt fler, bland annat för narkotikainnehav och vapenbrott”.

Det är några av resultaten av tydlig prioritering och fokus på att knäcka gängen.

Stoppa finansiering 

Men allt handlar inte om att agera starkt när brott har skett. Vi kan inte vänta tills någon blir skjuten, vi måste agera förebyggande. Här står Kristdemokraterna helt handfallna. ”Det absolut viktigaste för att stoppa gängkriminaliteten (i Rinkeby) är inte ny lagstiftning utan att få stopp på rekryteringen till de kriminella grupperna” skriver lokalpolisområdeschefen Niclas Andersson.

Därför behöver vi angripa gängens finansiering och stoppa droghandeln. Vi ska ha ett nationellt exitprogram, stärka skolans arbete och mycket mer.

Fängelsestraff i hemlandet

Robert Halef skriver kring den uppkomna platsbristen och att fler borde avtjäna sina straff utomlands. Det är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna att så många utländska medborgare som möjligt utan koppling till Sverige ska avtjäna sina fängelsestraff i sina respektive hemländer. Det jobbar regeringen med.

Dyrt att hyra utomlands

Men vår bestämda åsikt är att kommande satsningar på svensk kriminalvård ska finansiera en fortsatt utveckling av en effektiv och säker kriminalvård i Sverige.

Vi tror inte på att hyra dyra anstaltsplatser utomlands. Det har man testat i andra länder och det har visat sig vara en mycket dyr historia.

Forrige artikel Aspling (SD): Stoppa investering i bank styrd av kinesiska staten Aspling (SD): Stoppa investering i bank styrd av kinesiska staten Næste artikel Tidigare gd: Staten borde satsa mer på SI Tidigare gd: Staten borde satsa mer på SI
Inte långt tills vi har nästa it-skandal

Inte långt tills vi har nästa it-skandal

ANALYS. Utifrån Säkerhetspolisens och MSB:s bedömningar är myndigheternas it-säkerhet riskabelt dålig. Det utgör ett hot mot Sverige när information kan komma i fel händer eller orsaka stora störningar i samhällsviktig verksamhet.