Halef (KD): Utländska brottslingar ska avtjäna straffet i hemlandet

DEBATT. Regeringen borde se till att fler dömda med utländskt medborgarskap avtjänar sina straff i sitt hemland. Regeringen är helt passiv inför den grova gängkriminaliteten, skriver Robert Halef (KD).

Robert Halef (KD)
Riksdagsledamot

 

Det krävs krafttag för att hejda brottsutvecklingen i Sverige. Inte bara polisen har en ansträngd situation och står inför utmaningar. I dag sitter cirka 1 959 personer häktade och cirka 4 371 personer på anstalt. Samtidigt uppskattas att cirka 1 000 platser saknas på svenska anstalter och häkten.

Den höga beläggningen beror delvis på att fler kriminella döms till följd av skärpta straff för ett flertal brott. Det är rätt och viktigt med skärpta straff och något som Kristdemokraterna har drivit. Då måste det också finnas tillräckligt med platser på anstalter och häktesplatser.

Prioritera platsbristen

Polisen lagför också allt fler, bland annat för narkotikainnehav och vapenbrott. Det är mycket positivt och en förutsättning för att stoppa brottsspiralen. Men nu måste även resten av rättskedjan följa med i utvecklingen.

Platsbristen och den ansträngda situationen inom kriminalvården som många vittnar om bör prioriteras.

Tilliten riskeras

Det finns redan flera exempel på när polispatruller som transporterar häktade personer har nekats tillträde till häkten på grund av platsbrist. Om polisen tvingas släppa häktade på grund av platsbrist påverkas hela rättsskipningen negativt och därmed möjligheten att bekämpa den grova brottsligheten. I slutändan riskeras tilliten till samhället.

Bara hälften

Samtidigt vet vi att det tar tid att bygga ut antalet plaster och utbilda personal. I slutet av förra året beslutade Kriminalvården att man skulle bygga ut både anstalter och häkten för att skapa 1 100 nya platser.

Trots tillskottet beräknar man att dessa bara utgör hälften av de platser som kommer att behövs i framtiden.

Hyra fängelseplatser

I den ansträngda situationen och akuta platsbristen behövs andra åtgärder i väntan på att Kriminalvården får mer resurser för personalförstärkning, liksom fler platser. Därför bör regeringen se över möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands.

Detta är givetvis ingen långsiktig lösning men det är märkligt att Socialdemokraterna inte inser allvaret i den situation som vi nu har vi vårt land och helt avfärdar idén.

Akut situation

Regeringen bör även verka för att fler dömda med utländskt medborgarskap avtjänar sina straff i respektive hemländer.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har varit alldeles för passiv inför den grova gängkriminaliteten. I den akuta situation som är måste regeringen prioritera dessa frågor och även inse att trygghetskrisen kräver nytänkande.

Forrige artikel MED: Regeringen vilseleder om häktning vid vapenbrott MED: Regeringen vilseleder om häktning vid vapenbrott Næste artikel MP: Vi måste komma ihåg varför asylrätten finns MP: Vi måste komma ihåg varför asylrätten finns
GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

SÄKERHET. Antalet anmälningar och summan betalda böter utifrån GDPR ökar. Enligt byrån som sammanställt siffrorna är det delvis för "att myndigheterna börjar komma ikapp i arbetet". Se hur Sverige ligger till i grafiken.