Regioner och landsting ska stärka civilförsvaret

KORTNYTT. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har slutit två överenskommelser om kommuners, landstings och regioners arbete med civilt försvar och krisberedskap.

Överenskommelsen omfattar årligen 30 miljoner kronor till kommuner för arbetet med civilt försvar, och 30 miljoner till regioner och landsting. 

De uppgifter som är prioriterade för arbetet med civilt försvar är kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd och krigsorganisation och krigsplacering av personal.

– Nu läggs en grund för att kommuner, landsting och regioner ska komma igång med arbetet med civilt försvar, säger Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i ett pressmeddelande.

Login